Rad na sebi

Što znači rad na sebi?

Kako se provodi rad na sebi?

Što dobivate time što radite na sebi?

U današnje vrijeme kada se sve mijenja brzinom svjetlosti počelo se puno pitanja postavljati na ovu temu-kako, zašto i sa kojom svrhom? Gledajmo to ovako. Kao što se pomiče i unapređuje tehnologija koja je dio materijalnoga svijeta, tako se pomiču i unapređuju naša tri divna sustava kao što su duh, um i tijelo. Sjećate se iz prethodnik članaka i video zapisa u kojima sam navela kako jedno bez drugoga ne može funkcionirati. Njihovim povezivanjem stvaraju se koncentrični krugovi koji vibracijom odašilju nove informacije i kreiraju nove priče koje živimo. Sve te priče uistinu kako vidimo i u prirodi proizlaze iz jedne točke. To je ono što se ističe kako je svemir nastao ekspanzijom koja je proizašla iz jedne točke. Dakle, sve u životu ima svoj početak, širenje/ekspanziju i završetak.

 Kako najlakše dočarati postupak rada na sebi? Rad na sebi=učenje i školovanje. Bez obzira na stupanj školovanja, svatko od vas je u životu prošao jednu ili više škola gledano na fizičkom nivou i nivou materijalnoga svijeta. Prva škola je bila za svakoga od vas prolazak kroz učenje postupkom imitacije odraslih. Mimika, gestika, percepcija, vizualizacija i usavršavanje motorike. Nakon ovih sada već jednostavnih segmenata i usvojenih funkcija kako bi vam život bio jednostavniji, uslijedilo je školovanje na području kognicije/pamćenja. Svjetovna škola je svakome od vas postavila određene uvjete i zadatke kojih ste se trebali/morali pridržavati. Kroz to se učila koncentracija/fokus i snalažljivost. Znači, fizički i psihički nivo je brzo postao dio vaših života. Osvijestili ste kako funkcionira vaše tijelo i vaš um te koliko možete sa time što ste dobili na poklon učiniti kvalitetnije za sebe i svoj život. Međutim, škola nije samo fizičko i psihičko stanje koje poznaje funkcije uma i tijela…Po tome ukratko gledano može se reći da zadovoljavamo  tehnologiju koja je danas napredovala na području robotike.

S obzirom da nismo roboti koji zadovoljavaju današnje funkcije fizičkog i psihičkog nivoa procesuiranja podataka mi smo ipak nešto puno više. Živimo život koji nam je dopustio da se razvijamo na jednom višem nivou svijesti. Svijest kao takvu robiti neće nikada dobiti niti usavršiti. Mozak ili um može mnogo toga isprocesuirati ali ne može shvatiti stanje duha/srca.

Nivo koji je viši od ovoga podržava emocije i stanje duha/duše. Svaka fizička ili psihička bol proizašla je iz jedne točke koja je u sebi sakupljala puno emocija u obliku energija/vibracija koje su u jednom trenutno postale za tu početnu točku prejake i nastala je ekspanzija/veli prasak koji je pogodio stanje psihe i fizičkog nivoa, tijelo. To je segment koji je važno osvijestiti jer nam se time može spasiti ili prevenirati fizičko stanje. Kako biti svjestan samoga sebe? Tako što čete se naučiti graditi svoj život od temelja i osluškivati samoga sebe. To je jedan veliki trening koji se stvara kao što ste gradili samoga sebe na fizičkom i psihičkom nivou. Kao što ste postepeno prolazili razred za razredom, školu za školom tako se prolaze škole na emotivno-duhovnom nivou. Na žalost, takve škole još su rijetke i jedini primjer škola koje istinski podržavaju ljudsko biće na području duha, uma i tijela nalaze se u Japanu, Tibetu, Kini, a koliko vidim slijede ih skandinavske zemlje.

U tim školama je razvijena svijet o postojanju i o važnosti jačanja emotivno-duhovnog stanja kako bi se prevenirale mnoge bolesti poznate konvencionalnoj medicini. Sva psihička stanja i fizičke bolesti bez obzira na genetiku ili DNA proizašle su iz emocija i početne točke koja je sakupljala puno informacija od samog početka, od početka stvaranja ljudskog bića intrauterino. Onda se nećemo čuditi kako nam djeca imaju tumore, a još nisu ni udahnuli pravi život. Kako je sve povezano, tako smo i mi svi povezani. Povezuju nas ne samo medicinski geni ili DNA zavojnice nego nas kroz sve to povezuju vibracije i emocije koje se spajaju i stvaraju priču koju živimo. Zato se kaže, kada radiš na sebi, ne pomažeš samo sebi nego pomažeš svima koji su dio tvoga kruga. Zato što je krug zavojnica koja je uvijek u protoku i balansu. Ukoliko jedan dio te zavojnice stoji ili se crni, lanac kao takav puca i zato dolazi do poznatih “nereda” u bližoj ili daljnjoj okolini. Puca jer ne radeći na sebi, druge trošimo, iscrpljujemo ali im i dižemo poznati nam tlak. Tlak=vatra stanje i lanac kao kovine metala se tali, postepeno savija i na kraju puca. Primjer je kada dijete molite da napiše zadaću ili nauči, a ono to odbija ili kada liječnici/znanstvenici pišu mnoge članke i osvještavaju okolinu o važnostima pravilne prehrane, higijene i brige o sebi na fizičkom nivou, a to na kraju nitko ne sluša. Poznata rečenica glasi-.”OD SUTRA”! Ista je priča i sa emotivno-duhovnim nivoima. Postoje Crkve, osobe koje pričaju priče kroz koje su spoznale mnogo toga i žele prenijeti dobro sa ciljem osvještavanja okoline. Tako u nedogled dok se nekome koji je rekao od sutra, to me ne zanima, ne vjerujem u to, to se mene ne tiče na kraju ga se itekako počne ticati kada ga život lupi na onom nivou gdje ne najtanji. Najčešće smo najtanji na području vjere! Sve znamo, pročitali smo mnogo knjiga, poslušali mnoge koji su promijenili svoje živote ali i dalje ne vjerujemo. Da li tako možemo rasti sa sobom i stvoriti sve što želimo? Ne možemo!

Kada želite da vam veza, brak ili poslovni svijet uspije, morate puno toga naučiti o sebi kako biste prepoznali u drugima i prije razvili strateške planove koji će vas zadovoljiti. Znajte da je svaka riječ, znak ili savjet jedan korak prema vašem cilju i ostvarenju želja. Rad na sebi zahtjeva prolazak kroz boli, patnje, muke, nezadovoljstva, želje za odlaskom i gubicima volje. Najlakše je izgubiti volju za životom i predati se ali čar života je ostati stajati, sve to sagledati iz jednog novog kuta, pustiti, duboko udahnuti i sa pozitivnim mislima krenuti naprijed.

Želim vam da se uistinu usudite živjeti ovaj život jer ćete ga tek onda stvarno razumjeti. Nećete ga se bojati i ružne misli i glasine će ostati dio jedne lijepe prošlosti i škole koja vam je donijela samo divne uspjehe i pobjede 🙂